نیمچه مرغ بومی تخم گذار

نیمچه مرغ بومی تخم گذار

شرکت تورنگ طلایی تامین کننده و تولیدکننده نیمچه های بومی تخم گذار از بهترین نژادهای بومی ایران مانند اصلاح نژادشده گلپایگانی، بومی دورگ، بومی جهادی درمزارع تحت پوشش خود پرورش می دهد و به کلیه مناطق ایران زیر نظر جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کل کشور ارسال دارد.