مقالات

تغذیه مرغ تخمگذار

تغذیه یکی از فاکتورهای مهم در پرورش مرغ های تخم گذار و گوشتی می باشد که رعایت اصول و بهداشت تغذیه در رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار پراهمیت است. ازاین رو شرکت ...

نوک چینی

دلایل نوک چینی: نوک چینی از مباحث مهم در زمینه ی پرورش طیور تخم گذار می باشد که بیشتر در سنین کمتر از 5 روزگی برای مرغ ها و خروس ها انجام می گیرد. البته ...

تراکم گله مرغ تخم گذار

تراکم مناسب برای مرغ های تخمگذار در هر متر مربع بنا به شرایط مدیریتی و توانایی کنترل شرایط محیطی مناسب به جهت نگهداری مرغ در داخل سالن در کف بستر به ازای ...