دان مرغ تخم گذار

تغذیه در مرغ های تخم گذار یکی از مباحث پیچیده وگسترده در صنعت طیور بود که با توجهه به پارامترهایی همچون فیزیولوژی و آناتومی دستگاه گوارشی و شناخت مواد غذایی ومحدودیت در استفاده از آنها، فرموله کردن و ترکیب کردن این مواد پیچیده است.

تغذیه پولت های جایزین و مرغ های تخم گذار یک برنامه کاملا حساب شده و عملی است که منجربه رشد بهتر گله و تولید تخم مرغ با کمترین هزینه و درنتیجه دست یافتن به سود اقتصادی بالا است.

در واقع منظور از خوراک دهی، فراهم کردن تمامی مواد مغذی مورد نیاز می باشد تا تمامی نیازهای روزانه گله تامین تامین شود که در نظر گرفتن سن و تولید جهت اجرای یک برنامه تغذیه ای بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا شرکت زرین توتک با سابقه ای 10 ساله در تهیه و فروش دان مخصوص مرغ تخم گذار از بهترین نهاده های دامی مطابق با استاندارهای جهانی جهت دست یابی زودتر به نتیجه دلخواه و ارسال آن به کلیه مناطق ایران را با تضمین بهترین بودن انجام می دهد.