تهیه جوجه یکروزه ومرغ تخم گذار

تهیه جوجه یکروزه ومرغ تخم گذار

تهیه جوجه یکروزه ومرغ تخم گذاراز بهترین نژاد ها و تهیه جوجه یکروزه مرغ تخم گذار صنعتی و تهیه جوجه یکروزه مرغ تخم گذار بومی ومحلی اصلاح نژاد شده

تلفن : 44969056 - 44968942 (021

موبایل:   09126070959 09128890800