کنجاله سویا و اهمیت آن در خوراک طیور

کنجاله سویا و اهمیت آن در خوراک طیور

کنجاله سویا وتاثیر آن بر قیمت طیور:

کنجاله به بازمانده جامدی که پس از روغن گیری از دانه های روغنی بجا می ماند گفته می شود که یکی از آنها کنجاله سویا می باشد.

کنجاله ها ازنظر پروتئین و مواد غذایی درجایگاهی پراهمیت برای خوراک دهی به ماکیان، ماهی ها و دیگر حیوانات باارزش است.

البته قابل ذکر است به ماده جامد بازمانده از گندم و برنج؛سبوس- به بازمانده نیشکر؛ملاس و به بازمانده چغندر؛تفاله گویند که در آشپزی هم می توان استفاده کرد.

اهمیت وجایگاه کنجاله سویا:

اهمیت وجایگاه کنجاله سویا در بازار محصولات کشاورزی ایران به حدی مهم است که اختلال چند روزه در واردات و توزیع آن در سال گذشته باعث نوسان شدید قیمت گوشت مرغ گردید؛که البته این وابستگی شدید یکی از معایب و نقطه ظعف های بزرگ در صنعت دام وطیور کشور است.

سویا تقریبا 55 درصد تولید کل دانه های روغنی را به خود اختصاص داده است و مهمترین دانه روغنی محسوب می شود ودر سراسر جهان تولید می شود و کنجاله سویا نیز از همین دانه روغنی تهیه می شود.

سویا وکنجاله سویا

واردات کنجاله سویا و وابستگی به آن:

علاوه بر 120 هزارتن دانه سویا تولید شده کشور در سال گذشته واردات 1/5 میلیارد دلاری ایران معادل 3میلیون وسیصد هزار تن دانه و کنجاله سویا از کشورهایی همچون برزیل، هند، آرژانتین و اوکراین برای تولید روغن و استفاده در صنعت دام وطیور کشور نشان از اهمیت و وابستگی شدید به این محصول است که با افزایش سطح کشت و یا جایگزینی این محصول با محصولات دیگر زمینه برای کاهش و رفع وابستگی فراهم خواهد شد.