مشاوره پرورش

مشاوره رایگان پرورش مرغ تخم گذار

شرکت نغمه تورنگ طلایی در زمینه پرورش مرغ تخم گذار به صورت صنعتی و بومی کلیه مشاوره های علمی و عملی  لازم را به علاقه مندان این صنعت ارائه می دهد و راهنمایی های تخصصی  خود را جهت راه اندازی سالن های  پرورش به علاقه مندان ارائه می دهد و مشاوره ...