مشاوره درزمینه پرورش

مشاوره درزمینه پرورش

مشاوره  و راهنمایی پرورش  دهندگان  و علاقه مندان  در زمینه  صنعت مرغ  تخم گذار زیر نظر مهندسین و متخصصین از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشوربابهره گیری ازبروزترین تجهیزات ووسایل صنعت دام وطیور

 

تلفن : 44969056 - 44968942 (021)

موبایل:   09126070959 09128890800