پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای فروش سبوس

پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای فروش سبوس

قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده است که فروش سبوس از محل گندم ۱۸۵۰ تومانی در اختیار کارخانه‌ها باشد و سبوس گندم ۹۰۰ و ۶۶۵ تومانی به نرخ ۸۴۰ تومان عرضه گردد.
البته باید جلسه کارگروه مجدداً برگزار و این پیشنهاد مطرح و کارشناسی شود.حسن حنان در پاسخ به این سوال که چرا وزارت جهاد کشاورزی با نرخ جدید سبوس (۱۲۵۰ تومان) موافقت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت گندم را با سه نرخ می‌فروشد، یک نرخ ۶۶۵ تومانی که تقریباً شامل ۷ میلیون تن گندم می‌شود، یک نرخ ۹۰۰ تومانی و یک نرخ ۱۸۵۰ تومانی که هر یک شامل ۲ میلیون تن گندم می‌شود.
وی افزود: در گذشته قیمت سبوس ۵۲۰ تومان بود که در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان با نرخ ۸۴۰ تومان به تصویب رسید اما در سال جاری که قیمت گندم صنف و صنعت به ۱۸۵۰ تومان تغییر کرد، کارخانه‌ها نسبت به این مسأله معترض و خواستار افزایش قیمت سبوس به منظور جبران کسری هزینه‌هایشان شدند.
حنان افزود: این موضوع در چندین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان مطرح شد اما در آخرین جلسه همکاران وزارت جهاد حضور نداشتند و شاید دلیل مخالفتشان با نرخ جدید همین مسأله باشد.
دان و جوجه ایران به نقل از غلات نیوز،وی ادامه داد: البته مصوبات جلسات کارگروه گندم، آرد و نان قانونی است اما در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به قیمت جدید اعتراض دارد و می‌گوید فروش سبوس از محل گندم ۱۸۵۰ تومانی در اختیار کارخانه‌ها باشد و سبوس گندم ۹۰۰ و ۶۶۵ تومانی به نرخ ۸۴۰ تومان عرضه گردد. این پیشنهاد از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که البته باید جلسه کارگروه مجدداً برگزار و این پیشنهاد مطرح و کارشناسی شود.

منبع: https://idj.ir